Ter beschikking stellen aan de wetenschap

Een lichaam dat ter beschikking wordt gesteld aan de wetenschap, wordt gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in het anatomisch instituut van een universiteit. Voor ter beschikking stellen aan de wetenschap moeten er bij leven formulieren van het anatomisch instituut van een universiteit ingevuld worden. Na het overlijden neemt de universiteit de zorg voor het lichaam over. Dat gebeurt zo snel mogelijk, waardoor er geen uitvaart plaats kan vinden. Desondanks kunnen we samen met de nabestaanden een plechtigheid organiseren, zodat er toch een goed afscheid is.

Ondanks de schriftelijke vastlegging, kan het zijn dat er op moment van overlijden geen behoefte is aan een lichaam. Dan moet het lichaam alsnog begraven of gecremeerd worden. Het is daarom belangrijk ook een keuze vast te leggen voor een begrafenis of crematie. 

Wilt u meer informatie over het ter beschikking stellen van uw lichaam aan de wetenschap? Neem contact met ons op.