Dag van de uitvaart

Op de dag van de begrafenis of crematie vindt er meestal een afscheidsplechtigheid plaats. De plechtigheid kan volledig worden ingevuld zoals u dit wilt en zoals de overledene dit graag had gewild. Zowel voor wat betreft de locatie, muziek en alle overige wensen is er heel veel mogelijk. Onze uitvaartverzorgers informeren en adviseren u over alle mogelijkheden en zien er op toe dat alles precies zo verloopt zoals vooraf met u besproken is.

Spreken bij de uitvaart

Spreken in het openbaar is niet voor iedereen gemakkelijk en zeker niet wanneer het gaat om het afscheid nemen van een van uw dierbaren. Voor het spreken op een begrafenis of crematie werkt Uitvaartzorg van Stad tot Wad samen met Signy Blokhuis. Zij komt in de dagen na het overlijden bij u langs en praat uitgebreid met u over uw dierbare. Het levensverhaal van uw dierbare wordt door haar uitgewerkt, met u doorgesproken totdat de toespraak helemaal naar uw zin is, en voorgedragen tijdens de uitvaartplechtigheid.

Het is ook mogelijk dat de toespraak samen met u geschreven wordt maar dat u deze zelf voorleest.

 

Rouwvervoer

Rouwvervoer

Voor het rouwvervoer op de dag van de uitvaart heeft Uitvaartzorg van Stad tot Wad twee rouwauto’s: een donkerblauwe Mercedes en een zwarte Ford Crown Victoria. Beide auto’s hebben een relatief kleine draaicirkel en zijn daardoor geschikt om begraafplaatsen met een smal toegangspad op te rijden.

Bijzonder aan de Ford is dat deze aan de buitenkant de mogelijkheid heeft om rouwbloemen aan te hangen. Van deze auto rijden er slechts een paar in Nederland.

Zijn er andere wensen betreffende het rouwvervoer zoals bijvoorbeeld een rouwfiets, rouwmotor of rouwbus? Wij zullen alles in het werk stellen om deze laatste wens in vervulling te laten gaan.

Dragers

Het is een plechtig en emotioneel moment als de kist met de overledene de zaal of kerk wordt binnengebracht. Of naar de laatste rustplaats wordt gebracht. Als dit door de familie wordt gedaan is dit heel persoonlijk, maar niet iedereen kan of wil dit zelf doen. Uitvaartzorg van Stad tot Wad beschikt over een team professionele dragers die deze taak integer en in stijl voor u uitvoeren. Zij dragen de overledene op schouders en op handen.

Muziek

De sfeer tijdens de uitvaart wordt voor een groot deel bepaald door de muziekkeuze. De muziek hoort bij de overledene en het leven, het brengt emoties en herinneringen naar boven. U kunt muziek afspelen vanaf een cd, maar ook live muziek behoort tot de mogelijkheden. Live muziek tijdens de plechtigheid is zeer persoonlijk en vaak emotioneler dan muziek vanaf een cd. Vooral als er gespeeld wordt door de familie of vrienden geeft dit een heel warm gevoel en laat een diepe indruk achter. Wij helpen u bij de muziekkeuze, regelen een muziekinstrument of live muziek. Als er geen muziekinstallatie aanwezig is op de plek van de plechtigheid schakelen wij hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in.

Weet u al welke muziek u wenst tijdens uw uitvaart? Het is goed om dit voor de nabestaanden vast te leggen. In het wensendocument 'Nu voor later' kunt u alle wensen betreffende uw uitvaart vastleggen voor uw nabestaanden.  


deel van de songtekst:

'k heb je lief
'k heb je lief
'k heb je lief wat moet ik zonder jou
't zijn vier hele kleine woordjes en al maakt je dat een beetje bang
'k heb je lief vier jaargetijden lang

Geluidsopname, video of foto's

De dag van de uitvaart maak je vaak niet zo bewust mee, veel ontgaat je. Meestal leef je in een roes. Nabestaanden laten daarom steeds vaker de uitvaart op één of meer manieren vastleggen. Dat helpt bij de rouwverwerking. 

Als er een geluids- of video-opname gewenst wordt en op de locatie van de uitvaartplechtigheid is de benodigde apparatuur niet aanwezig, dan schakelen wij voor het maken van de opname(s) een gespecialiseerd bedrijf in. Voor het maken van foto's schakelen we een ervaren fotograaf in, ook op het gebied van het fotograferen van een uitvaart. Op gepaste afstand doet hij zijn werkzaamheden, waardoor het karakter van de plechtigheid niet verstoord wordt.

Condoleren

herinneringsdoos met condoleancekaartjes Condoleren betekent medeleven betuigen. Meestal is er voor of na de uitvaartplechtig-
heid gelegenheid om te condoleren. Soms kiezen nabestaanden er voor om op de dag van de uitvaart geen condoleances in ontvangst te nemen, maar wel om samen met de familie, vrienden, kennissen en andere belangstellenden na de plechtigheid koffie te drinken. In bijna alle gevallen geven nabestaanden de gelegenheid om schriftelijk te condoleren. Dit kan door middel van een condoleanceregister, een online Gedachtenispagina of een herinneringsdoos.

Bij gebruik van een herinneringsdoos worden condoleancekaartjes meegestuurd met de rouwkaart, waardoor er thuis in alle rust een boodschap, gedicht of herinnering opgeschreven kan worden. Op de uitvaart wordt het kaartje in de herinneringsdoos gedaan. De kaartjes zijn voor de nabestaanden vaak een bron van troost.

Huisoppas

Een rouwadvertentie is bedoeld om zo veel mogelijk mensen te laten weten dat iemand is overleden. Helaas kan het voor inbrekers een aankondiging zijn om te weten wanneer uw huis onbewaakt is. Het is mogelijk dat één van onze medewerkers op uw huis past op de dag van de uitvaart. Een andere mogelijkheid is om, in plaats van uw eigen adres, in de rouwadvertentie het adres van Uitvaartzorg van Stad tot Wad als correspondentieadres te vermelden.